REKLAMA

TERMO2PWR: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

2023-09-21 17:27
publikacja
2023-09-21 17:27
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21 września 2023 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 21 września 2023 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2023 r. uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, o której podjęciu Emitent informował w drodze raportu bieżącego EBI nr 12/2023 opublikowanym w dniu 30 czerwca 2023 r.
W związku z powyższym doszło do rejestracji zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w §18 po ust. 2 nowego ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Przepisów art. 380(1), 382 § 3 (1) pkt 3 i 5, art. 382(1) art. 384(1) Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”
Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect


Załączniki
20230921_172750_0000149470_0000154365.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki