REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-02-17 10:08
publikacja
2023-02-17 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku, Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 marca 2023 r.
Pierwotny termin publikacji wyżej wymienionych raportów rocznych za 2022 rok był ustalony na dzień 27 marca 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie, tj.:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 22 maja 2023 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 – 6 września 2023 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 20 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Change of the date of publication of periodic reports in 2023With reference to the current report no. 1/2023 of January 5, 2023, the Management Board of Ten Square Games S.A. with its registered office in Wrocław, informs that the standalone and consolidated annual report for 2022 will be made public on March 28, 2023.The original date of publication of the above-mentioned annual reports for 2022 was set for March 27, 2023.Other dates for publication of periodic reports in 2023 remain unchanged, i.e.:– Consolidated quarterly report for Q1 2023 – May 22, 2023.– Consolidated semi-annual report for the first half of 2023 – September 6, 2023.– Consolidated quarterly report for Q3 2023 – November 20, 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-17 Maciej Zużałek Prezes zarządu
2023-02-17 Magdalena Jurewicz Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki