REKLAMA

Strata netto Banku Millennium w I kw. wyniosła 311,3 mln zł, wynik zbliżony do oczekiwań

2021-05-11 07:38, akt.2021-05-11 10:01
publikacja
2021-05-11 07:38
aktualizacja
2021-05-11 10:01
Strata netto Banku Millennium w I kw. wyniosła 311,3 mln zł, wynik zbliżony do oczekiwań
Strata netto Banku Millennium w I kw. wyniosła 311,3 mln zł, wynik zbliżony do oczekiwań
/ Bank Millennium

Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 18,1 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się zbliżony do oczekiwań, bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 317,8 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu maklerskich co do straty netto banku w pierwszym kwartale 2021 roku wahały się od 279 mln zł do 357 mln zł.

Wpływ na wyniki banku w I kwartale miały znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Rezerwy te wyniosły 533,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 55,3 mln zł.

Na koniec marca 2021 r. łączne rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 1,4 mld zł, czyli 10,8 proc. wartości tego portfela.

Bank podał, że unieważnienie wszystkich umów kredytowych będących w chwili obecnej przedmiotem pozwów indywidualnych i zbiorowych mogłoby pociągać za sobą koszt brutto (przed opodatkowaniem) do 2.676 mln zł.

"W kontekście ostatnich rozstrzygnięć prawnych, biorąc pod uwagę ostatnią niekorzystną ewolucję w orzecznictwie w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, bank będzie musiał regularnie dokonywać oceny i być może konieczne będzie dalsze zwiększanie salda rezerw dedykowanych na spory sądowe, w przypadku kontynuacji tego trendu" - napisano w raporcie.

Bank Millennium podał, że gdyby nie rezerwy walutowe, grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 182 mln zł.

Łączne saldo rezerw, uwzględniające także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, wyniosło w pierwszym kwartale 609,6 mln zł i było 2 proc. niższe prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 619,9 mln zł, w przedziale od 591 mln zł do 674 mln zł. Rezerwy wzrosły 142 proc. rdr i 16 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka wynosi 39 pb. Millennium podał, że jakość kredytów „wychodzących” z moratoriów kredytowych pozostała dobra, z zaległościami w spłacie takich kredytów na poziomie 2,8 proc.

"W I kwartale widzieliśmy kontynuację spadku kosztów ryzyka. Obecnie patrzymy bardziej optymistycznie niż kilka miesięcy temu, więc oczekujemy, że jeżeli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, to koszty ryzyka będą niższe niż wcześniej oczekiwane 80 pb" - powiedział Bicho.

Bank podał, że w I kwartale sprzedał portfel zagrożonych kredytów konsumpcyjnych i transakcja ta wygenerowała 13,5 mln zł wyniku przed opodatkowaniem.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 619,5 mln zł. Konsensus PAP wynosił 623 mln zł (w przedziale oczekiwań 612-636,2 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i pozostał na poziomie z IV kwartału 2020 roku.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,56 proc. i była nieco wyższa niż w IV kwartale (2,54 proc.), ale niższa o 25 punktów bazowych niż rok wcześniej z powodu niższych rynkowych stóp procentowych.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł z kolei 204,8 mln zł wobec konsensusu na poziomie 201,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 199,7 mln zł do 204,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 5 proc. rdr i 6 proc. kdk. Bank podał, że wzrosty to efekt rosnących prowizji od transakcji bankowych (rachunków, kredytów, kart, itd.) oraz pozytywnego wpływu prowizji od depozytów.

Koszty operacyjne banku sięgnęły 427,3 mln zł i były 6 proc. niższe od średniej prognoz analityków (456,4 mln zł). Koszty spadły 17 proc. rdr, głównie z powodu kosztów administracyjnych bezpośrednio związanych z zakupem Euro Banku, procesem fuzji i integracji poniesionych w roku 2020 i niższych składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kredyty netto grupy Banku Millennium wyniosły 75,3 mld zł, czyli wzrosły 5 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Bank podał, że w I kwartale osiągnął kwartalny rekord wypłat kredytów hipotecznych (2,2 mld zł), co oznaczało wzrost o 5 proc. kdk i 64 proc. rdr. Produkcja pożyczek gotówkowych wyniosła 1,3 mld zł i była lekko poniżej poziomu z ubiegłego roku.

Pod koniec marca 2021 r. Bank Millennium miał 6.258 umów kredytowych i dodatkowo 558 umów kredytowych z byłego Euro Banku (97 proc. umów kredytowych przed sądem pierwszej instancji oraz 3 proc. umów kredytowych przed sądem drugiej instancji, będących przedmiotem prowadzonych indywidualnych sporów sądowych dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych).

Do końca I kwartału ostatecznie rozstrzygnięto 79 spraw (56 dotyczyło roszczeń złożonych przez klientów przeciwko bankowi, a 23 roszczeń złożonych przez bank przeciwko klientom, tj. spraw windykacyjnych).

Skonsolidowane współczynniki TCR/T1 wynosiły odpowiednio 19,4 proc. i 16,3 proc., a nadwyżka ponad regulacyjne współczynniki minimalne wynosiła odpowiednio 5,3 pp. i 5,1 pp.

Wyniki Banku Millennium w pierwszym kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2021 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 619,5 623,0 -0,6%

Wynik z prowizji 204,8 201,8 1,5%

Koszty ogółem 427,3 456,4 -6,4%

Saldo rezerw* -609,6 -619,9 -1,7%

Zysk netto -311,3 -317,8 -2,0%w mln zł 1Q2021 1Q2020 różnica 4Q2020 różnicardr
kdk


Wynik odsetkowy 620 676 -8,3% 621 -0,3%
Wynik z prowizji 205 195 5,3% 193 6,3%
Koszty ogółem 427 518 -17,5% 418 2,3%
Saldo rezerw -610 -252 141,6% -524 16,3%
Zysk netto -311 18
-109 185,4%
* pozycja uwzględnia także rezerwy na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (1)

dodaj komentarz
ziom80
W Polsce to juz nawet banki przestały być rentowne.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki