Spółki i ich solidarny obowiązek podatkowy. Część trzecia

W jaki sposób odwołać się od decyzji wymiarowej, która nie została wydana wszystkim współwłaścicielom?

Należy uregulować istniejące zobowiązanie i na drodze powództwa cywilnego domagać się zwrotu części należności od pozostałych współwłaścicieli. Takie rozwiązanie jest dedykowane dla spółek, które są po pierwsze w stanie w szybkim czasie zapłacić należność. Po drugie mają szanse na polubowne  rozliczenie z resztą współwłaścicieli.

Istnieje możliwość złożenia przez współwłaściciela odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Swoje roszczenia może argumentować naruszeniami  prawa procesowego oraz materialnego. Jest on bowiem w gorszej sytuacji procesowej, niż współwłaściciel, który nie otrzymał decyzji wymiarowej od organu podatkowego. Przypominając, że zgodnie z założeniami solidarnego obowiązku podatkowego, fiskus zobowiązany jest do wydawania decyzji wszystkim właścicielom. Takie uchybienie jest ewidentnym naruszeniem procedury podatkowej. Co warto podkreślić, zdaniem specjalistów z Saveinvest, gdy jest to decyzja ostateczna wspomniany wcześniej argument decyduje o możliwym nieważnych charakterze decyzji. Dodatkowo, w myśl art. 3 ust. 4  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organy podatkowe muszą respektować przepisy o solidarnym obowiązku podatkowym współwłaścicieli nieruchomości. W związku z powyższym zobowiązani są do wydania decyzji wymiarowej każdemu ze współwłaścicieli.  Jeśli SKO nie uwzględni odwołania – jego decyzje zazwyczaj mają ostateczny charakter – zaistnieje konieczność zapłaty podatku. W takim przypadku można skierować skargę do sądu administracyjnego.

Na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy na podstawie deklaracji wystawiony został tytuł wykonawczy, pomimo obowiązku wydania decyzji wymiarowych, współwłaściciel może wnosić o umorzenia postępowania z racji niedopuszczalności egzekucji administracyjnej. 
 Saveinvest 

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.