SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej: Przystąpienie do sprzedaży przedsiębiorstwa Emitetnta

2010-12-23 13:00
publikacja
2010-12-23 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA w upadłości likwidacyjnej
Temat
Przystąpienie do sprzedaży przedsiębiorstwa Emitetnta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej informuje, iż za zgodą sędziego komisarza przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki przedsiębiorstwa Emitenta jako całości, zgodnie z treścią poniższego obwieszczenia:

Obwieszczenie

syndyk masy upadłości
Swarzędz Meble S.A. w likwidacji
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu

ogłasza, iż za zgodą sędziego komisarza przystępuje do sprzedaży
z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego jako całości,
z wyłączeniem przysługujących upadłemu wierzytelności
oraz środków pieniężnych, za najwyższą zaoferowaną cenę
nie niższą niż 8.549.438 zł

W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą między innymi:
1. nieruchomość budynkowa, zabudowana obiektami produkcyjno-magazynowymi i biurowymi z towarzyszącą
infrastrukturą, zlokalizowaną w Kościanie, przy ul. Fabrycznej 3, działki nr 683, 684, 685/1, 685/2, 686/2, 687/2,
688, 689 i 695, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr 27700,
2. nieruchomość budynkowa, zabudowana obiektami produkcyjno-magazynowymi i biurowymi z towarzyszącą
infrastruktura, zlokalizowaną w Nysie, przy ul. Gustawa Morcinka 4, działki nr 21/3, 27/2, 28/2, 30/1, 34/1, 35/1,
36/1, 37/2, 39/4, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW nr 34545,
3. ruchomości, udziały w spółkach oraz wartości niematerialne i prawne.

Z regulaminem sprzedaży, operatami szacunkowymi, szczegółowym opisem przedsiębiorstwa oraz jego poszczególnych składników zapoznać się można w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 19 lokal nr 8, od wtorku do piątku od godz. 12.00 do 14.00.
Informacji telefonicznych udziela syndyk Katarzyna Józefowicz - Jokiel, tel. 660-696-601.

Jednocześnie syndyk informuje, iż powyższe obwieszczenie opublikowane zostało w Głosie Wielkopolskim w dniu 22 grudnia 2010 r., a w Rzeczpospolitej w dniu 21 grudnia 2010 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Katarzyna Józefowicz - Jokiel Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~KORNIK
JADĄ CHŁOPCY JADĄ Z KAKATARU WIOZĄ WALISKI WIOZĄ DOLAROW

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki