REKLAMA
PIT 2023

STS HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 20:57
publikacja
2023-11-29 20:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STSH_PSSF_3Q_2023_20231129.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody z zakładów 414 623 486 412 517 430 90 582 546 87 994 332
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 148 792 938 150 496 974 32 506 704 32 102 597
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 156 047 213 155 037 444 34 091 542 33 071 127
IV. Zysk/strata netto przypisana podmiotowi dominującemu 112 744 972 110 940 099 24 631 327 23 664 697
V. Aktywa razem* 518 367 064 357 138 543 111 823 079 76 150 567
VI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych* 217 783 803 169 647 590 46 980 715 36 172 965
VII. Zobowiązania długoterminowe* 58 700 908 10 751 724 12 663 066 2 292 527
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 159 082 895 158 859 866 34 317 649 33 880 438
IX. Kapitał własny* 300 583 261 187 490 953 64 842 364 39 977 601
X. Kapitał zakładowy* 156 725 958 156 534 958 33 809 207 33 377 035
SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XI. Przychody z dywidend 98 356 267 85 871 021 21 487 835 18 317 197
XII. Koszt działalności 17 401 842 1 189 952 3 801 770 253 829
XIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej 80 954 429 84 681 069 17 686 066 18 063 368
XIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem 86 722 530 86 823 106 18 946 219 18 520 287
XV. Aktywa razem* 3 192 840 392 3 093 305 913 688 765 293 659 567 563
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych* 14 271 003 288 229 3 078 567 61 457
XVII. Zobowiązania długoterminowe* 31 705 13 547 6 839 2 889
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 14 239 298 274 682 3 071 727 58 569
XIX. Kapitał własny* 3 178 569 389 3 093 017 684 685 686 726 659 506 105
XX. Kapitał zakładowy* 156 725 958 156 534 958 - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
STSH_PSSF_3Q 2023_20231129.pdfSTSH_PSSF_3Q 2023_20231129.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Bożena Gwiazda Główna Księgowa
2023-11-29 Marcin Walczysko Członek Zarządu
2023-11-29 Zdzisław Kostrubała Członek Zarządu
2023-11-29 Mateusz Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki