REKLAMA

STELMET S.A.: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

2020-10-02 17:17
publikacja
2020-10-02 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STELMET S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z dnia 30.09.2020 roku, Spółka wystąpiła w dniu 02.10.2020 roku do GPW z wnioskiem o wykluczenie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 12.10.2020 roku. Z tym samym dniem Spółka złożyła również do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) od ww. decyzji, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF stanie się ostateczna i prawomocna. Ponadto, Spółka wystąpiła w dniu 02.10.2020 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie z depozytu wszystkich akcji Spółki i ustanie uczestnictwa w typie Emitent.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu
2020-10-02 Andrzej Trybuś Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki