REKLAMA

SIMPLE: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A.

2021-07-13 22:48
publikacja
2021-07-13 22:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_RB_31_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_RB_31_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_RB_31_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Simple S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 13 lipca 2021 r. otrzymał od pełnomocnika akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 10,05% kapitału zakładowego Spółki stanowiących 10,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, złożony na podstawie art. 84 § 1 Ustawy o ofercie publicznej […] w zw. z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z otrzymanym wnioskiem Akcjonariusze wnoszą o niezwłoczne zwołanie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki kompletnych informacji oraz danych, związanych z zaangażowaniem Spółki, także finansowym w poszukiwania inwestora, który ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o., Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą umowę inwestycyjną.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
6. Ujawnienie przez Zarząd informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje treść otrzymanego wniosku wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariuszy oraz wybranymi elementami przedstawionej przez Akcjonariuszy oferty rewidenta do spraw szczególnych.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1_RB 31_2021.pdfZałącznik nr 1_RB 31_2021.pdf Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 31/2021
Załącznik nr 2_RB 31_2021.pdfZałącznik nr 2_RB 31_2021.pdf Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 31/2021
Załącznik nr 3_RB 31_2021.pdfZałącznik nr 3_RB 31_2021.pdf Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 31/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-07-13 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki