REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Zawarcie ośmiu umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o.

2021-10-27 15:05
publikacja
2021-10-27 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Zawarcie ośmiu umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2021 roku powziął informację o zawarciu ośmiu umów na realizację usług e-learningowych dla spółki GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Umowy zostały zawarte w ramach grantu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Umowy zostały zawarte na wykonanie usług programistycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowach.

Z tytułu realizacji zawartych umów Emitentowi oraz Spółce zależnej Emitenta VRFabric S.A. będzie przysługiwało wynagrodzenie nieprzekraczające łącznej sumy 1,2 mln‬ zł brutto. Umowy zostały podpisane na czas określony 12 miesięcy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.‬‬‬‬‬‬‬

Projekty będą realizowane przez oddział w Łodzi, powołany przez Emitenta w czerwcu 2019 r, którego celem jest rozwijanie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) w obszarze produkcji gier oraz usług IT, w oparciu o Fundusze Europejskie i kontrahentów instytucjonalnych. A także przez Spółkę zależną Emitenta VRFabric S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki