REKLAMA

SIMFABRIC: Rejestracja zmian w statucie Spółki

2022-04-21 16:08
publikacja
2022-04-21 16:08
Zarząd Spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje o dokonanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 marca 2022 roku.

Tym samym w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”
Załączniki
20220421_160853_0000139973_0000139094.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki