REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Odroczenie spłaty zadłużenia wobec EBOR

2020-06-24 08:00
publikacja
2020-06-24 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
16_2020_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Odroczenie spłaty zadłużenia wobec EBOR
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Spółka uzgodniła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) odroczenie spłaty zadłużenia, którego termin płatności przypada na dzień 30 czerwca 2020 r.

W związku z panującą pandemią COVID-19 i jej krótkoterminowym wpływem na ogólną sytuację ekonomiczną, Spółka wystąpiła z wnioskiem o odroczenie spłaty zadłużenia kapitałowego, którego termin płatności, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Zamiennego, upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z warunkami odroczenia w dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zapłaci 2,0 mln USD z zadłużenia należnego do spłaty, natomiast spłata pozostałej części w wysokości 6,44 mln USD, została odroczona o 12 miesięcy. Na mocy porozumienia w sprawie odroczenia spłaty Spółka i EBOR do dnia 18 grudnia 2020 r. dokonają restrukturyzacji warunków Umowy Kredytu Zamiennego oraz umów finansowania.

Spółka otrzymała również od EBOR formalne zwolnienie z wymogu utrzymania wskaźnika pokrycia obsługi długu na poziomie wymaganym przy Kredycie Zamiennym za okres do 30 czerwca 2020 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
16 2020_załącznik - attachment.pdf16 2020_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 16/2020Date: 2020-06-24Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Deferral of EBRD debt repayment


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information that the Company and the European Bank of
Reconstruction and Development (“EBRD”) have agreed to defer the debt
repayment due on 30 June 2020.


In connection with the current COVID-19 and the short-term effects on
economic activity generally, the Company had requested that the
scheduled repayment of principal due to made by 30 June 2020, under the
Convertible Loan Agreement, be deferred. Under the terms of the deferral
the Company will pay US$2.0 million of the debt payment obligation due
on 30 June 2020, with the remaining US$6.44 million of the debt
obligation deferred for 12 months. Under the deferral agreement, the
Company will undertake with the EBRD to restructure the terms and
conditions of the Convertible Loan Agreement, and of the Financing
Agreements, no later than 18 December 2020.


The Company has also received a formal waiver from the EBRD in relation
to the debt service covenant on its Convertible Loan for the period
ending 30 June 2020.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki