REKLAMA

SELENA FM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a PKO Bank Polska S.A.

2021-06-28 16:35
publikacja
2021-06-28 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a PKO Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu przez PKO Bank Polska S.A. aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A., o której Spółka informowała w RB nr 20/2016, 25/2016, 3/2017 i 17/2018.

Najistotniejsze warunki zawartego aneksu:
1. Termin wygaśnięcia umowy: 30 czerwca 2024 r.;
2. Dostępność kredytu nieodnawialnego: do 31.03.2022 r.;
3. Kwota limitu kredytowego: 120 000 000 PLN;
4. Kredytobiorcy: Selena FM S.A., Orion PU Sp. z o.o., Libra Sp. z o.o., Izolacja Matizol Sp. z o.o., Selena S.A.; odstąpienie od umowy Carina Silicones Sp. z o.o.;
5. Zaktualizowano zabezpieczenia wniesione przez kredytobiorców adekwatnie do zwiększenia wartości przyznanego limitu kredytowego;
6. Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża;

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznany limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania działalności spółek Grupy Selena.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Jacek Michalak Prezes Zarządu
2021-06-28 Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki