REKLAMA

SELENA FM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-21 08:39
publikacja
2021-01-21 08:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
SELENA FM S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Selena FM S.A podaje do wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku 2021:

- raport roczny jednostkowy za 2020 r. - 23 kwietnia 2021 r.,
- raport roczny skonsolidowany za 2020 r. - 23 kwietnia 2021 r.,

- rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2021 r. - 17 września 2021 r.,

- rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2021 r. - 28 maja 2021 r.,
- rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2021 r. - 26 listopada 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust 1 i 3 Rozporządzenia Spółka zamierza przekazywać rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-21 Krzysztof Domarecki Prezes Zarządu
2021-01-21 Jacek Michalak Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki