REKLAMA

SCO-PAK S.A.: Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

2019-08-08 13:48
publikacja
2019-08-08 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Maciej_Pleskot.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
SCO-PAK S.A.
Temat
Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 29 ust. 4 Statutu Spółki, dokonała dokooptowania piątego Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Macieja Pleskota.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Maciej Pleskot.pdfŻyciorys Maciej Pleskot.pdf życiorys Maciej Pleskot

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki