SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2020-04-30 21:42
publikacja
2020-04-30 21:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Satis_Group_SA_w_roku_2019_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SATIS_GROUP_JEDNOSTKOWE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_2019_ROK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SATIS_GROUP_S.A._do_SPRAWOZDANIA_FINANSOWEGO_ZA_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_NIEZALEZNEGO_BIEGLEGO_REWIDENTA_Z_BADANIA_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STANOWISKO_ZARZADU_I_RN_WS_OPINII_BIEGLEGO_REWIDENTA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 840 0 428 0
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -501 -926 -116 -217
III. EBITDA -421 -926 -98 -217
IV. Zysk (strata) netto -3 888 -25585 -904 -5996
V. Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,33 -2,20 0,07 -0,52
VI. Aktywa razem 653 1030 153 240
VII. Kapitał własny -270 501 -273476 -63520 -64174
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 133 -321 30 -75
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -80 0 -19 0
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 45 0 11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Satis Group SA w roku 2019_fin.pdfSprawozdanie z działalności Satis Group SA w roku 2019_fin.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU
SATIS_GROUP_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK.pdfSATIS_GROUP_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK
OCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r.pdfOCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ SATIS GROUP S.A. do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SF 2019.pdfSPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SF 2019.pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SF 2019
STANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA.pdfSTANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf STANOWISKO ZARZADU I RN WS OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Piotr Janaszkiewicz Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Piotr Janaszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki