REKLAMA
WAŻNE

SATIS GROUP SA: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

2021-01-27 18:19
publikacja
2021-01-27 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację z elektronicznego krajowego rejestru sądowego o dokonanej zmianie struktury właścicielskiej spółki Satis GPS Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie („Satis GPS”) w taki sposób, że wykreślono z rubryki dotyczącej danych wspólników Satis GPS dane spółki zależnej Emitenta – Software Services Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie („Software Services”) i wpisano spółkę Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako jedynego wspólnika Satis GPS posiadającego 100% udziałów Satis GPS („Zmiana w Strukturze Właścicielskiej”).
Jednocześnie Emitent informuje, że Software Services nie dokonywało transakcji zbycia udziałów Satis GPS i nie ma wiedzy na jakiej podstawie sąd rejestrowy zarejestrował Zmianę w Strukturze Właścicielskiej. Emitent zamierza wyjaśnić niniejszą sprawę, a wszelkie uzyskane informacje na ten temat przekaże w raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Andrzej Wrona Prezes Zarzadu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki