REKLAMA

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu noweli Kodeksu karnego

2019-07-02 15:55
publikacja
2019-07-02 15:55
YAY Foto

Zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej wobec wielokrotnych recydywistów i surowsze zasady wymierzania kar wobec sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej - przewiduje autopoprawka do projektu nowelizacji Kodeksu karnego przyjęta we wtorek przez rząd.

Autopoprawka przedłożona przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy projektu, który wpłynął do Sejmu w kwietniu. Projekt ten dostosowuje prawo do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie terroryzmu i stanowi m.in., że "kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Rząd już raz - 18 czerwca br. - przyjął autopoprawkę do tego projektu. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu wraz z przyjęciem autopoprawki wtorkowej "jednocześnie wycofana została autopoprawka przyjęta przez rząd 18 czerwca br.".

Jak przekazało CIR, proponowana zmiana "zmierza do zaostrzenia odpowiedzialności karnej wobec szczególnej kategorii sprawców, jakimi są sprawcy popełniający przestępstwo w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywa)". "Zaproponowano zaostrzenie warunków odpowiedzialności karnej wobec wielokrotnych recydywistów. Są to sprawcy, którzy przynajmniej trzykrotnie zostali skazani na kary pozbawienia wolności, a mimo to w świetle obowiązującego prawa mogą liczyć na wymierzenie kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo w dolnych granicach jej wymiaru – w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia" - wyjaśniono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Zatem wobec takich sprawców sąd będzie musiał wymierzyć karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane przestępstwo w wysokości od podwójnej wysokości dolnego ustawowego zagrożenia do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Tak ukształtowana sankcja pozwoli na zrealizowanie zamierzonych celów dotyczących oddziaływania kary na tę kategorię sprawców, i znacząco przyczyni się do ograniczenia rozmiarów zjawiska recydywy wielokrotnej" - oceniono w informacji CIR.

W autopoprawce - jak dodano - "przewidziano też odrębne, surowsze zasady wymierzania kary wyłącznie wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, co ma dotyczyć sprawcy uprzednio skazanego za przestępstwo umyślne przeciwko wolności seksualnej na karę pozbawienia wolności, który popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary, ponownie przestępstwo". "Wobec takiego sprawcy sąd (w oparciu o wskazaną podstawę prawną) powinien wymierzyć karę pozbawienia wolności w granicach od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę" - zaznaczono.

"W stosunku do sprawców, którzy z popełnienia zbrodni uczynili stałe źródło dochodu lub popełnili zbrodnię działając w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa i o charakterze zbrojnym oraz wobec sprawcy zbrodni o charakterze terrorystycznym – sąd zaostrzałby karę przez wymierzenie pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę" - głosi także komunikat CIR.

Ponadto autopoprawka dotyczy m.in. osób osadzonych. "Zmiany umożliwią prawidłowe wykorzystywanie rozmów telefonicznych przez osadzonych. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, gdy rozmowy te były wykorzystywane do kontaktu z innymi osobami, niż deklarowane przez osadzonych" - wskazano.

Jak poinformowano, przewidziano też dodanie do Kodeksu karnego wykonawczego nowego rozdziału, w którym uregulowano zasady przeszukania osób osadzonych, w tym granice tego przeszukania. Ponadto dodano możliwość przeprowadzania badań seksuologicznych, co umożliwi przeprowadzenie badania osadzonych w kierunku występowania zaburzeń preferencji seksualnych osadzonych. Wprowadzono też limit przepustek dla skazanych odbywających karę w jednostkach półotwartych. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ mam/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki