Raport z rynku IPO: Czy warto kupić akcje Konsorcjum Stali?

20 listopada rozpoczynają się zapisy na walory Konsorcjum Stali. Spółka przesunęła o tydzień termin oferty. Zmiana w harmonogramie wynikała z niekorzystnej sytuacji rynkowej. Emitent funkcjonuje na rynku dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych ze stali zwykłych. Oprócz działalności handlowej emitent zajmuje się od niedawna także produkcją zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych oraz oferuje usługi w zakresie cięcia stali na wymiar.

W połowie obecnego roku emitent podpisał umowę inwestycyjną, na mocy której przejmuje firmę o podobnym profilu działalności - Bodeko. Celem fuzji jest budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej (z wyjątkiem Warszawy oba podmioty działają na różnych rynkach geograficznych). Emitent planuje także zwiększenie udziału przetwórstwa w przychodach, co ma się przełożyć na poprawę rentowności oraz m.in. trzykrotnie zwiększyć łączne przychody. Konsorcjum zamierza wydać 18 mln zł na nabycie udziałów Bodeko oraz przeznaczyć część emisji dla jego wspólników. Gdy wszystkie akcje zostaną przez nich objęte będą posiadali 37,91% głosów na WZA (wartość tych akcji dla maksymalnej ceny emisyjnej to ok. 156 mln zł). Oznacza to, iż Konsorcjum zapłaciło więc ok. 176 mln zł za firmę o rocznych przychodach wynoszących ponad 500 mln zł. Wydaje się więc, że była to korzystna inwestycja.

Wykres przychodów i stopy wzrostu



*) oznacza ostatni z czterech zsumowanych kwartałów, źródło: giełdowe.pl
Rynek dystrybutorów wyrobów stalowych jest w Polsce bardzo rozdrobniony, szczególnie porównując do krajów rozwiniętych. Działa na nim kilkaset podmiotów, w tym kilkadziesiąt to duże firmy. Większa konsolidacja miała miejsce w obszarze producentów. Obecnie większość hut jest już sprywatyzowana, a ich właścicielami są często duże, zagraniczne koncerny. Jest to ogólnoświatowa tendencja. Emitentowi sprzyja fakt, iż z roku na rok rośnie w naszym kraju zapotrzebowanie na wyroby stalowe. Zużycie stali w ciągu ostatnich kilku lat dynamicznie rośnie (w latach 2001-06 wzrosło o 42%). Skutkiem bardzo dobrej koniunktury było utrzymywanie się wysokiego poziomu cen stali. Rosnące ceny zapewniły producentom i dystrybutorom wyższe marże oraz dodatkowe zyski ze sprzedaży zapasów wyrobów hutniczych gromadzonych w czasie, gdy obowiązywały jeszcze niższe ceny.

Z roku na rok Konsorcjum Stali dynamicznie zwiększa sprzedaż. W 2004 roku sprzedała ponad 93 tys. ton wyrobów, a w 2006 roku było to już 109 tys. ton (wzrost o 17%). W ostatnich latach emitent w większym stopniu związał się z rynkiem budowlanym. Duży nacisk w związku z tym położył na działalność produkcyjną, która charakteryzowała się znacznie większą dynamiką. W 2004 roku Konsorcjum wyprodukowało ponad 12 tys. ton zbrojeń, podczas gdy w ubiegłym roku było to już 48 tys. ton (wzrost o 290%). Spółka w prospekcie zaprezentowała skonsolidowane dane pro forma za lata 2004-06 (łącznie ze spółką zależną Zbrostal), w celu zapewnienia porównywalnosci danych. W ubiegłym roku Konsorcjum uzyskało 339,2 mln zł przychodów, czyli o blisko 50% wiecej niż rok wcześniej.


Wykres zysku operacyjnego i marży



*) oznacza ostatni z czterech zsumowanych kwartałów, źródło: giełdowe.pl

Dynamiczny rozwój obserwujemy także w obecnym roku. W I półroczu 2007 r. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego sprzedaż wzrosła o 64%. Tak dobry rezultat wynika w dużej mierze ze wzrostu zapotrzebowania na wyroby stalowe. Ponadto, motorem napędzającym rodzimą gospodarkę było budownictwo, które jest jednym z głównych odbiorców tego surowca. Obok czynników zewnętrznych na dobre wyniki finansowe wpływ miała także rozbudowa sieci sprzedaży oraz rozwój mocy przetwórczych. Czynniki te znalazły swoje przełożenie w rachunku zysków i strat. Wynik operacyjny wyniósł w 2006 roku 11,6 mln zł (wzrost o 185%), zaś zysk netto wzrósł prawie pięciokrotnie i wyniósł 7,7 mln zł. W I półroczu 2007 roku zysk operacyjny wzrósł o 248% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk netto zwiększył się o 288%. Należy jednak pamiętać, iż 2005 rok charakteryzował się generalnie mniejszym popytem na stal.


Wykres odtwarzania majątku (inwestycje – amortyzacja)



*) oznacza ostatni z czterech zsumowanych kwartałów, źródło: giełdowe.pl
Emitent zaopatruje się w towary i materiały bezpośrednio w krajowych hutach oraz poprzez grupę zakupową Grupa Polska Stal (GPS). Obecnie poprzez dwóch największych dostawców realizowanych jest ok. 65% wartości zakupów. Podobną strukturę zakupową ma przejmowana firma – Bodeko. Istnieje więc całkiem spore uzależnienie od dostawców. Po fuzji będzie to miało jednak mniejsze znaczenie, z uwagi na dywersyfikację zaopatrzenia - mniej niż połowa wartości dostaw emitenta i Bodeko jest realizowana przez te same podmioty. Ponadto, głównymi odbiorcami Konsorcjum są podmioty z branzy budowlanej. Istnieje więc silne uzależnienie od kondycji tej branży. Cechą charakterystyczną jest więc sezonowość sprzedaży. Spółka najsłabsze wyniki osiąga zazwyczaj w okresie zimowym.


Wykres wolne i zdyskontowane przepływy pieniężne



*) oznacza ostatni z czterech zsumowanych kwartałów, źródło: giełdowe.pl
Obecna sytuacja na światowych rynkach (widoczne spowolnienie gospodarcze) oraz pogarszająca się koniunktura na rynku metali, spowodowały, że zrewidowaliśmy w dół prognozy dla spółki w przyszłości. Akcje Konsorcjum Stali wyceniamy na 86,71 zł, czyli powyżej ceny emisyjnej. Nasza wycena nie zawiera przyszłych inwestycji (w tym fuzji z Bodeko), gdyż wyniki finansowe nie podlegały konsolidacji i nie są uwzględnione w raportach Konsorcjum. Dodatkowo ich wpływ jest obecnie trudny do przewidzenia. W rzeczywistości po połączeniu, wzrost przychodów i wyników będzie dużo wyższy od prognozowanego przez nas. Jednocześnie pojawi się wyraźne rozwodnienie akcji (prawie 40% będą posiadali właściciele Bodeko). Oba podmioty uzyskują marże operacyjne na podobnym poziomie. Pozytywnie oceniamy zdolność spółki do zwiększania przychodów. Prognozujemy, że wzrost skali działalności oraz lepsza organizacja sprzedaży przełożą się na 12,8% wzrost sprzedaży w 2007 roku oraz 0 3,5% w okresie do nieskończoności. Uważamy jednocześnie, że wobec wyraźnego zagrożenia spowolnieniem światowej gospodarki emitentowi ciężko będzie utrzymać uzyskiwane marże. Szacujemy, że marża operacyjna netto spadnie z obecnych 3,8% do 3,1% w okresie do nieskończoności.

Potencjał wzrostu
Wycena giełdowe.pl86,71 PLN
Spółka
Wartość księgowa (tys. zł)32 717
Wartość księgowa na akcję10,91
Zagrożeniem dla udanego debiutu jest obecna sytaucja na rynku, co widać po ostatnich IPO. Środki z emisji Konsorcjum zamierza przeznaczyć m.in. na budowę ogólnopolskiej sieci sprzedaży (w tym nabycie udziałów Bodeko) oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Połączenie z Bodeko w zamierzeniu przełoży się na wyniki finansowe emitenta już w tym roku. Dość szybko więc powinno dać znaczny potencjał wzrostu wartości grupy. Pozytywnie oceniamy także plany spółki zwiększenia zaangażowania w segmencie produkcyjnym, który charakteryzuje się wyższymi marżami. Ponadto, zarząd ustalił cenę emisyjną na dość atrakcyjnym poziomie. O ile połączenie z Bodeko uda się przeprowadzić bez większych kłopotów to spółka może okazać się atrakcyjną inwestycją.

Grzegorz Hryniewicz, giełdowe.pl

Prezentowane analizy i wyceny stanowią wyraz poglądów autorów i nie mogą być traktowane jako rekomendacja czy zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych.

Kopiowanie w całości bądź fragmentów bez zgody Bankier.pl zabronione.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,84% 58 616,01
2020-01-21 17:15:01
WIG20 -0,92% 2 158,04
2020-01-21 17:15:01
WIG30 -0,92% 2 484,45
2020-01-21 17:15:01
MWIG40 -1,06% 4 040,51
2020-01-21 17:15:01
DAX 0,05% 13 555,87
2020-01-21 17:37:00
NASDAQ -0,15% 9 374,41
2020-01-21 21:46:00
SP500 -0,25% 3 321,22
2020-01-21 21:46:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.