REKLAMA
BADANIE

ROOFRENOV: Zmiana audytora

2023-02-02 12:58
publikacja
2023-02-02 12:58
Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dn. dzisiejszym zawarł z GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka komandytowa porozumienie, na mocy którego strony rozwiązały umowę z dnia 12 lutego 2022 r., na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. Umowa została rozwiązana w oparciu o art. 66 ust. 7 pkt 3) Ustawy o rachunkowości, tj. zmiany właścicielskie jakie zaszły w Spółce.

Jednocześnie Zarząd informuje, że również w dniu dzisiejszym podpisał z POLAUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostkowych Spółki i skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Roof Renovation za lata obrotowe 2022 i 2023.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) oraz 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki