REKLAMA

RELPOL: Zmiany w Zarządzie Spółki.

2022-01-05 16:09
publikacja
2022-01-05 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Zmiany w Zarządzie Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 05.01.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Sławomira Bialika z funkcji Prezesa Zarządu Spółki a pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 05.01.2022 r. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Relpol S.A. powierzyła Panu Krzysztofowi Pałganowi obecnemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Monikę Kuriata na Członka Zarządu Relpol S.A. Pani Monika Kuriata zatrudniona jest w Spółce na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Życiorysy zawodowe Członków Zarządu:

Krzysztof Pałgan – Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Relpol S.A.
Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych.

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:
od 06.02.2018 Wiceprezes Zarządu Relpol S.A.
od 01.01.2018 do 06.02.2018 Członek Zarządu Relpol S.A., Dyrektor Handlu i Marketingu.
od 06.11.2017 do 01.01.2018 Dyrektor Handlu i Marketingu w Relpol S.A.
2013-2017 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji PG w ABB Sp. z o.o. - Dyrektor Handlowy w ABB Sp. z o.o.,
2011-2013 - Dyrektor Rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o.
2004-2010 - Dyrektor Regionalnego Biura Sprzedaży w Poznaniu w Dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o.
2001-2003 - Dyrektor Obszaru Sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi.
1999-2000 - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o.
1998-1999 - Inżynier Sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o.
1993-1998 - Specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:
Jak powyżej.
Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Monika Kuriata Członek Zarządu Relpol S.A.
Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą.

Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska:

od 05.2009 – Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej, Prokurent w Relpol SA.
od 06.2006 – do 04.2009 Specjalista ds. zarzadzania ryzykiem i analiz w Relpol S.A.
od 10.2003 – do 05.2006 Księgowa ds. należności.
od 03.2000 – do 08.2003 Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:
Jak powyżej.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-05 Krzysztof Pałgan PO Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu
2022-01-05 Monika Kuriata Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki