REKLAMA

REINO CAPITAL SA: Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

2021-06-18 16:56
publikacja
2021-06-18 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
reino_capital_uchwala_zarzadu_podwyzszenie_w_ramach_kapitalu_docelowego_seria_I_1.0_18.06.2021_uchwala.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki REINO Capital S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 81 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 453 §1 Kodeksu spółek handlowych, podjął Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach kapitału docelowego oraz zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

Treść uchwały stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
reino_capital_uchwała zarzadu_podwyższenie w ramach kapitału docelowego_seria I_1.0 18.06.2021_uchwała.pdfreino_capital_uchwała zarzadu_podwyższenie w ramach kapitału docelowego_seria I_1.0 18.06.2021_uchwała.pdf uchwała zarządu ws. podwyższenia kapitału

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Radosław Świątkowski Prezes Zarządu Radosław Świątkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki