REKLAMA

REDWOOD Holding S.A.: Otrzymanie uchwały KDPW w sprawie wrejestrowania akcji Spółki

2020-02-26 13:01
publikacja
2020-02-26 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Otrzymanie uchwały KDPW w sprawie wrejestrowania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości REDWOOD Holding S.A. w upadłości (dalej " Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, informuje o otrzymaniu Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lutego 2020 roku.

Na podstawie przedmiotowej Uchwały postanowiono, iz z dniem 10 lutego 2020 roku akcje Spółki zostaną wyrejestrowane z depozytu papierów wartościowych oraz rozwiązaniu ulegnie umowa o ich rejestrację.

Ponadto Syndyk masy upadłości wskazuje, iż na mocy Uchwały nr 61/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 27 stycznia 2020 roku, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki, GPW z dniem 1 lutego 2020 roku wycofała z obrotu na rynku regulowanym akcje Spółki.

W związku z powyższym z dniem 1 lutego 2020 roku akcje na okaziciela Spółki serii A, B, C i D w łącznej liczbie 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki