REKLAMA

REDAN: Naruszenie kowenantów finansowych obligacji serii C, informacja dodatkowa

2013-03-21 16:32
publikacja
2013-03-21 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-21
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Naruszenie kowenantów finansowych obligacji serii C, informacja dodatkowa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 9/2013 informuje, iż zgodnie
z zapisami Warunków Emisji obligacji serii C, adresem do doręczeń żądania wcześniejszego wykupu obligacji Emitenta na skutek niedotrzymania ustalonych wskaźników finansowych, jest adres wskazany w ww. Warunkach Emisji.
Adresem do doręczeń zawiadomień jest adres Emitenta, wszelkich informacji związanych
z procesem wcześniejszego wykupu obligacji serii C udziela Emitent.

Jednocześnie, Redan S.A. informuje, iż Dom Maklerski BDM S.A. pełnił funkcję Pośrednika Technicznego emisji obligacji serii C, uczestnicząc w procesie rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Z uwagi na fakt, iż Dom Maklerski BDM S.A. nie uczestniczył w dalszym procesie związanym z emisją ww. obligacji, nie jest uprawniony do pośrednictwa przy przyjmowaniu w imieniu Emitenta żądań wcześniejszego wykupu obligacji serii C.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Radosław Wiśniewski Prezes Zarządu Radosław Wiśniewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki