REKLAMA

QUMAK S.A.: wyniki finansowe

2019-04-29 21:54
publikacja
2019-04-29 21:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Syndyka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_skonsolidowane_za_2018_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Emitenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Zalacznik_do_sprawozdania_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Emitenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Pismo_w_sprawie_odmowy_podpisania_oswiadczenia_i_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_wraz_z_pismem_Syndyka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Stanowisko_Syndyka_w_sprawie_stanowiska_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8._Stanowisko_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
9._Sprawozdanie_z_badania_przez_firme_audytorska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10._Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży - działalność zaniechana 102 664 262 091 24 061 61 745
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - działalność zaniechana -62 946 - -67 111 -14 752 -15 811
III. Zysk (strata) brutto - działalność zaniechana -61 037 -68 490 -14 305 -16 135
IV. Zysk (strata) netto - działalność zaniechana -61 039 -76 188 -14 305 -17 949
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - działalność zaniechana -61 039 -75 206 -14 305 -17 718
VI. Przychody netto ze sprzedaży - działalność kontynuowana 6 681 - 1 566 -
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana -39 644 - -9 291 -
VIII. Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana -39 839 - 9 337 -
IX. Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana -39 839 - -9 337 -
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 022 -36812 474 -8672
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 902 -1919 -446 -452
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -834 29491 -195 6948
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -714 -9240 -167 -2177
XIV. Zysk netto zanualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) -1,51 -1,86 -0,35 -0,4
XV. Aktywa razem 19 097 113268 4 441 27157
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149 898 148 325 34 860 35 562
XVII. Zobowiązania długoterminowe 0 43 228 0 10 364
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 149 898 105 097 34 860 25 198
XIX. Kapitał własny grupy kapitałowej -130 801 -35 057 -30 419 -8 405
XX. Kapitał akcyjny 40 377 40 375 9 390 9 680
XXI. Liczba akcji 40 377 40 375 40375 40375
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,24 -0,87 -0,75 -0,21
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,24 -0,87 -0,75 -0,21
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Syndyka.pdf1. Pismo Syndyka.pdf Pismo Syndyka
2. Sprawozdanie skonsolidowane za 2018 r.pdf2. Sprawozdanie skonsolidowane za 2018 r.pdf Sprawozdanie skonsolidowane za 2018 r.
3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.pdf3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
4 Załącznik do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.pdf4 Załącznik do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.pdf Załącznik do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
5. Pismo w sprawie odmowy podpisania oświadczenia i sprawozdań.pdf5. Pismo w sprawie odmowy podpisania oświadczenia i sprawozdań.pdf Pismo w sprawie odmowy podpisania oświadczenia i sprawozdań
6.Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka.pdf6.Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej wraz z pismem Syndyka
7. Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora.pdf7. Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora.pdf Stanowisko Syndyka w sprawie stanowiska audytora
8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań.pdf8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań.pdf Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań
9. Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską.pdf9. Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską.pdf Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską
10. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora.pdf10. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie audytora

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 - -


Wszyscy członkowie Zarządu Emitenta złożyli rezygnacje z dniem 1
kwietnia 2019 r. Raport roczny składa osoba zarządzająca - Syndyk masy
upadłości Qumak S.A. Piotr Duda. Syndyk odmówił podpisania sprawozdań z
przyczyn opisanych w załączonych dokumentach.PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Monika Pietras-Ryba Pełnomocnik GL Accounting Leader Sp. z o.o. Spk. (pełnomocnictwo z dnia 29.04.2019)
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki