REKLAMA

QUBICGAMES S.A.: Przejęcie praw wydawniczych do serii gier Tools Up! przez spółkę zależną Untold Tales S.A.

2023-08-01 11:49
publikacja
2023-08-01 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-01
Skrócona nazwa emitenta
QUBICGAMES S.A.
Temat
Przejęcie praw wydawniczych do serii gier Tools Up! przez spółkę zależną Untold Tales S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd QubicGames S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta - Untold Tales S.A. ("Untold Tales") umowy wydawniczej oraz umowy na co-development ze spółką The Knights of Unity sp. z o.o. ("The Knights of Unity") dotyczących gry Tools Up! ("Gra"). Przedmiotem umów jest przejęcie praw wydawniczych do Gry wraz ze wszystkimi dodatkami: Tools Up! Garden Party – Episode 1: The Tree House, Tools Up! Garden Party – Episode 2: Tunnel Vision, Tools Up! Garden Party – Episode 3: Home Sweet Home i Tools Up! Garden Party – Season Pass oraz ustalenie warunków dotyczących stworzenia nowej edycji Gry – Tools Up! Ultimate Edition. Planowany termin wydania Tools Up! Ultimate Edition to czwarty kwartał 2023 roku.

Jednocześnie Untold Tales zawarł z poprzednim wydawcą Gry, All In! Games S.A. ("All In! Games"), ugodę, której przedmiotem jest:
- zapłata przez Untold Tales na rzecz All In! Games jednorazowego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem przez tę spółkę umowy wydawniczej z The Knights of Unity;
- udział w formie tantiem, w okresie trwania umów wydawniczych pomiędzy Untold Tales a The Knights of Unity, All In! Games w przychodach wygenerowanych przez Grę.

Podpisane umowy są rezultatem negocjacji prowadzonych w związku z zawarciem listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. i w pełni wyczerpują jego postanowienia.

Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej QubicGames S.A. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-01 Jakub Pieczykolan Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki