1,7600 zł
0,57% 0,0100 zł
QubicGames SA (QUB)

Komunikaty spółki - QUBICGMS

Nabycie akcji własnych w dniach 26-30 września 2022 roku
Nabycie akcji własnych w dniach 19-23 września 2022 roku
Nabycie akcji własnych w dniach 12-16 września 2022 roku
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Nabycie akcji własnych
Pozyskanie finansowania od Xsolla Accelerator Fund przez podmiot z grupy kapitałowej
Zawarcie umowy z domem maklerskim na obsługę skupu akcji własnych
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport za II kwartał 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QubicGames S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
Zawarcie Umowy współpracy z przeniesieniem udziału w prawach autorskich do gry LOUD
Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.