REKLAMA

QUARTICON: Treść uchwał podjętych przez NWZ QuarticOn S.A. w dniu 5 maja 2021 roku // Contents of the resolutions adopted by the EGM of QuarticOn S.A. held on 5 May 2021

2021-05-05 13:57
publikacja
2021-05-05 13:57
POLISH VERSION:

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. w dniu 5 maja 2021 roku („NWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał. Podczas NWZ nie było również uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QuarticOn S.A. (“Company”) hereby attaches the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of QuarticOn S.A. on 5 May 2021 (“EGM”).

At the same time, the Company informs that EGM did not waive consideration of any points on the planned agenda and the Shareholders didn’t submit objections any resolutions. During the EGM, there were also no resolutions included in the agenda and not adopted by the EGM.

Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 7-9 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Załączniki
20210505_135757_0000133112_0000129197.pdf
20210505_135757_0000133112_0000129199.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki