REKLAMA
WEBINAR

QUARTICON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.

2022-11-16 17:10
publikacja
2022-11-16 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1a_Announcement_of_convening_EGM..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_NWZ_14_grudnia_2022..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2a_Drafts_resolution_of_EGM_14_December_2022..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Opinia_Zarzadu_prawo_poboru..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3a_Management_Board_Opinion_pre-emptive_right..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-16
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka] działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych [KSH], niniejszym zwołuje na dzień 14 grudnia 2022 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A [budynek Atlas Tower, 25 piętro, sala QON].

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Jedocześnie Spółka informuje, że w ramach pkt 5-7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie przewiduje podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w ramach emisji nowych akcji serii K w celu konwersji pożyczek w kwocie ok. 0,5 mln zł na kapitał zakładowy Spółki, a w ramach emisji akcji serii L i M Spółka planuje łącznie pozyskać ok. 1-3 mln zł. Ostateczne decyzje co wielkości poszczególnych emisji nowych akcji zostaną podjęte przez akcjonariuszy Spółki podczas obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogloszenie o zwolaniu NWZ..pdf1_Ogloszenie o zwolaniu NWZ..pdf
1a_Announcement of convening EGM..pdf1a_Announcement of convening EGM..pdf
2_Projekty uchwal na NWZ_14 grudnia 2022..pdf2_Projekty uchwal na NWZ_14 grudnia 2022..pdf
2a_Drafts resolution of EGM_14 December 2022..pdf2a_Drafts resolution of EGM_14 December 2022..pdf
3_Opinia Zarzadu_prawo poboru..pdf3_Opinia Zarzadu_prawo poboru..pdf
3a_Management_Board_Opinion_pre-emptive_right..pdf3a_Management_Board_Opinion_pre-emptive_right..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of QuarticOn S.A. [Company], acting pursuant to art.
399 § 1 in connection with joke. 402[1] and Art. 402 [2] of the Code of
Commercial Companies [CCC], hereby convenes an Extraordinary General
Meeting of QuarticOn S.A. on December 14, 2022, at 10:00 am, to be held
at the Company's registered office in Warsaw, at the address: 123A
Jerozolimskie Av. [Atlas Tower building, 25th floor, QON room].


The full content of the announcement and the content of draft
resolutions for the Extraordinary General Meeting are provided by the
Company as an attachment to this report.


The Company also informs that under items 5-7 of the planned agenda of
the Extraordinary General Meeting, it envisages adopting resolutions on
increasing the Company's share capital, including the issue of new
series K shares in order to convert loans in the amount of approx. PLN
0.5 million into equity of the Company, and in the result of the issue
of series L and M shares, the Company plans to raise a total of approx.
PLN 1-3 million. The final decisions to the size of individual issues of
new shares will be made by the Company's shareholders during the
convened Extraordinary General Meeting of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Paweł Wyborski Paweł Wyborski
2022-11-16 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki