16,4000 zł
3,80% 0,6000 zł
Quantum Software SA (QNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_III_kwartal_-_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Quantum_software_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 604 21 742 5 710 5 112
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 250 1 893 522 445
III. Zysk (strata) brutto 2 362 1 498 548 352
IV. Zysk (strata) netto 1 797 1 070 417 252
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 914 1 421 676 334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -210 588 -49 138
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 447 -3 178 -336 -747
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 257 -1 169 292 -275
IX. 3 kw. narastająco 31-12-2018 3 kw. narastająco 31-12-2018
X. Aktywa, razem 18 635 17 464 4 261 4 061
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 5 509 4 962 1 260 1 154
XII. Zobowiązania długoterminowe 907 809 207 188
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 602 4 153 1 052 966
XIV. Kapitał własny 13 126 12 502 3 001 2 907
XV. Kapitał zakładowy 657 657 150 153
XVI. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,37 0,81 0,32 0,19
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,37 0,81 0,32 0,19
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,98 9,51 2,28 2,21
XXI. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,98 9,51 2,28 2,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) - - - -
XXIII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco 3 kw. narastająco
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 175 937 273 220
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 167 132 39 31
XXVI. Zysk (strata) brutto 1 852 1 366 430 321
XXVII. Zysk (strata) netto 1 812 1 346 421 316
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 323 209 75 49
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 517 1 822 352 428
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 091 -2 923 -253 -687
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem 749 -892 174 -210
XXXII. 3 kw. narastająco 31-12-2018 3 kw. narastająco 31-12-2018
XXXIII. Aktywa, razem 12 334 11 454 2 820 2 664
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: 258 96 59 22
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 4 2 1 0
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 254 94 58 22
XXXVII. Kapitał własny 12 076 11 358 2 761 2 641
XXXVIII. Kapitał zakładowy 657 657 150 153
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XL. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 314 870 1 314 870 1 314 870 1 314 870
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,38 1,02 0,32 0,24
XLII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,38 1,02 0,32 0,24
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,18 8,64 2,10 2,01
XLIV. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,18 8,64 2,10 2,01
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software S A.pdf2019 III kwartał - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Quantum software S A.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum Software S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2019-11-08 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2019-11-08 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
2019-11-08 Tomasz Mnich Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.