REKLAMA

Posłowie zachęcają do szybszego przechodzenia do systemu e-TOLL. Obniżają stawkę za przejazd

2021-07-20 18:42
publikacja
2021-07-20 18:42
Posłowie zachęcają do szybszego przechodzenia do systemu e-TOLL. Obniżają stawkę za przejazd
Posłowie zachęcają do szybszego przechodzenia do systemu e-TOLL. Obniżają stawkę za przejazd
fot. FORUM /

Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęli we wtorek poprawki zmierzające do zachęcenia firm do szybszego przechodzenia na nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL proponując obniżenie stawki za przejazd do 75 proc. obecnie obowiązujących opłat.

“W poprawce tej chodzi o to, aby wcześniej zachęcić do korzystania z systemu e-TOLL aby do 30 września obniżyć opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektroniczne dla podmiotów wnoszących te opłaty z wykorzystaniem systemu e-TOLL do 75 proc. stawki” - powiedział poseł Piotr Uściński (PiS) prezentując projekt zmiany.

Podkreślił, że wdrożenie tej zmiany spowoduje, że podmioty do tego zobowiązane będą szybciej wprowadzały u siebie nowy system.

System e-TOLL oparty jest o pozycjonowanie satelitarne i zastąpi działający jeszcze system viaTOLL, który jest oparty o pozycjonowanie radiowe. Ten ostatni będzie działał do 30 września tego roku.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała też zmianę w ustawie o drogach publicznych. Dzięki tej poprawce kierowcy przewożący np. mleko, beton czy żywe zwierzęta nie musieli się zatrzymywać w trasie w przypadku uszkodzenia urządzenia do geolokalizacji czy przesyłu danych.

Posłowie PiS zaproponowali też zmianę ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym aby szef Krajowej Administracji Skarbowej, w przypadku wystąpienia zagrożenia ruchu drogowego, mógł odstąpić od poboru opłaty.

Zaproponowano też zmianę wejścia w życie ustawy z 2 sierpnia tego roku na dzień po ogłoszeniu nowych przepisów.

Wszystkie poprawki zaproponowane przez grupę posłów PiS zostały przyjęte przez posłów po wcześniejszej pozytywnej rekomendacji rządu.

W trakcie posiedzenia komisji posłanka Krystyna Skowrońska (KO) zaproponowała wprowadzenie poprawki, która zakłada by w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa nie zasiadali członkowie rodzin parlamentarzystów. Propozycja tej zmiany nie uzyskała większości składu komisji.

Posłowie przyjęli też kilka poprawek i zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Miały one charakter redakcyjno-legislacyjny.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła we wtorek pozytywną opinię do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ma . dostosować polskie prawo do regulacji unijnych

Jak wskazał podczas wtorkowego posiedzenia wiceminister finansów Piotr Patkowski, projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia jasnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Nowe rozwiązania mają także na celu ułatwienie prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Wśród najważniejszych rozwiązań, które mają zostać wprowadzone, wnioskodawcy wskazują jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

W projekcie zapisano ustanowienie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

W projekcie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzono także jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowują ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki