REKLAMA

Polwax rezygnuje z realizacji instalacji odolejenia, wystąpi z roszczeniami do Orlenu

2019-12-19 20:14
publikacja
2019-12-19 20:14
Polwax SA

Polwax rezygnuje z realizacji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych z powodu braku porozumienia z Orlen Projekt, który był wykonawcą tej inwestycji - poinformował Polwax w komunikacie. Polwax wystąpi do Orlen Projekt z roszczeniami w wysokości około 271 mln zł.

Polwax poinformował, że otrzymał od Orlen Projekt dwa warianty dokończenia inwestycji, jeden przez sam Orlen, a drugi z wykorzystaniem dostaw urządzeń i projektów Orlenu. Według Polwaksu, w obu wariantach koszty znacząco wrosły w stosunku do pierwotnych wyliczeń.

"Analiza wariantów wskazuje, że rzeczywista wartość realizacji całego zadania inwestycyjnego oscyluje w granicach 198-213 mln zł, czyli w kwocie o 40-50 mln zł wyższej niż pierwotnie projektowano" - napisano w komunikacie.

Przyjęcie oferty skutkowałoby zwiększeniem odpowiedzialności Polwaksu w ramach umowy o realizację inwestycji, a także rodziłoby zobowiązanie spółki do zawarcia ugody kończącej spory sądowe z powództwa Orlen przeciwko spółce, poprzez uznanie zgłaszanych przez Orlen roszczeń, których wartość wynosi 27,1 mln zł. Ponadto Polwax dobrowolnie zrezygnowałby z dochodzenia roszczeń przysługujących mu wobec Orlen, w szczególności tych dotyczących obciążenia Orlen karami umownymi związanymi z nieprawidłową realizacją inwestycji w łącznej wysokości 20,6 mln zł.

"W związku z przedstawionymi warunkami oferty oraz analizami zarządu co do alternatywnych wariantów realizacji inwestycji, zarząd spółki podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji inwestycji, która została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą" - napisano w komunikacie Polwaksu.

Zarząd Polwaksu skierował roszczenia w stosunku do Orlenu z tytułu poniesionej szkody, na którą składają się rzeczywiście poniesiona strata - maksymalna wysokość roszczenia z tego tytułu wynosi równowartość 100 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 181 mln zł oraz utracone korzyści - maksymalna wysokość roszczenia z tego tytułu wynosi równowartość 50 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 90 mln zł. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki