REKLAMA

Polskie Elektrownie Jądrowe wnioskują do PAA o ogólną opinię dot. weryfikacji analiz bezpieczeństwa

2022-09-26 12:46
publikacja
2022-09-26 12:46

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła w poniedziałek do dozoru jądrowego - Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA dotyczącej weryfikacji analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych.

Polskie Elektrownie Jądrowe wnioskują do PAA o ogólną opinię dot. weryfikacji analiz bezpieczeństwa
Polskie Elektrownie Jądrowe wnioskują do PAA o ogólną opinię dot. weryfikacji analiz bezpieczeństwa
fot. Oliver Berg / / dpa

Jak przypomniały PEJ i PAA, w toku procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę elektrowni jądrowej inwestor jest zobowiązany nie tylko do przedstawienia analizy potwierdzającej bezpieczeństwo projektowanego obiektu jądrowego, ale również do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy.

Na podstawie wniosku PEJ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oceni proponowany zakres i szczegółowość weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie do bezpieczeństwa jądrowego.

Przeprowadzenie przez inwestora analiz bezpieczeństwa przed wystąpieniem do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz poddanie ich niezależnej weryfikacji przez podmioty niebiorące udziału w opracowaniu projektu obiektu jądrowego wynika z ustawy Prawo atomowe. Dokumentacja, która powstanie w wyniku tego procesu - tj. opis oraz wyniki analiz bezpieczeństwa - zostanie następnie przedłożona przez PEJ wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Weryfikacja analiz bezpieczeństwa ma za zadanie potwierdzić, że zaprojektowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego spełniają najbardziej wyśrubowane standardy - podkreśliły PEJ i PAA.

Zgodnie z informacjami spółki i dozoru, weryfikacja analiz bezpieczeństwa obejmie dwa główne aspekty. Pierwszym z nich jest weryfikacja tzw. deterministycznych analiz bezpieczeństwa, czyli tego jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych, nawet najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Natomiast drugim są tzw. probabilistyczne analizy bezpieczeństwa, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji, oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń z uwzględnieniem ich konsekwencji. Porównanie wyników tych analiz ze standardami bezpieczeństwa umożliwi wykazanie, że zaprojektowane zabezpieczenia są na odpowiednio wysokim poziomie.

Jak przypomniały PEJ i PAA, analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektu jądrowego, wykonywanej systematycznie na etapie projektowania, a następnie w toku eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa jądrowego będą spełnione od rozpoczęcia do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego. W praktyce analizy bezpieczeństwa sprowadzają się do tworzenia modeli obliczeniowych odwzorowujących funkcjonowanie obiektu jądrowego we wszystkich możliwych warunkach, w tym awaryjnych. Dodatkowo przeprowadza się wiele obliczeń przy wykorzystaniu zweryfikowanych narzędzi analitycznych. Analiza otrzymanych wyników jest następnie zestawiana z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni jądrowych budowanych w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Zgodnie z PPEJ Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Oferty dla polskiego rządu złożyły francuskie przedsiębiorstwo EDF, koreańskie KHNP oraz Westinghouse we współpracy z rządem USA. (PAP)

wkr/ mk/

Źródło:PAP
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polska elektrownia jądrowa

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki