REKLAMA

"Polski ład" i zmiany w podatkach. Podpowiadamy, kto i na jakich zasadach skorzysta z nowych ulg

Ewelina Czechowicz2022-01-03 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-01-03 06:00

"Polski ład" zakłada wiele zmian w podatkach. Na rozwiązaniach wprowadzonych przez rządzących mają skorzystać firmy oraz osoby fizyczne. Z jakich preferencji skorzystają przedsiębiorcy? Kto i na jakich warunkach będzie mógł wybrać ulgi w PIT? Odpowiadamy.

"Polski ład" i zmiany w podatkach. Podpowiadamy, kto i na jakich zasadach skorzysta z nowych ulg
"Polski ład" i zmiany w podatkach. Podpowiadamy, kto i na jakich zasadach skorzysta z nowych ulg

"Polski ład" zawiera pakiet nowych ulg podatkowych, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Mają one zrekompensować zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej, zachęcić do pozostania na rynku pracy emerytów czy do powrotu z zagranicy. Premiowani mają być rodzice 4 dzieci, specjalną ulgę ustawodawca przewidział takze dla klasy średniej. 

Pakiet ulg dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami projektu, który aktualnie znajduje się w prekonsultacjach, prowadzący działalność gospodarczą mają mieć do wyboru pakiet ulg. Będą to:

 • ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
 • ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitałw innowacyjne przedsiębiorstwa;
 • ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
 • ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;

Ulga IPO

W Polsce, w porównaniu do innych rynków, liczba pierwszych ofert wejścia na giełdę, jest wciąż niewielka. Dlatego w ramach przyjętej strategii ma zostać wprowadzona zachęta dla podmiotów  wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Ulga dla emitenta umożliwi:

 • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
 • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego

Ma polegać na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital

To rozwiązanie, w ramach którego inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu. Rozwiązanie to zaczerpnięte zostało z Francji i Wielkiej Brytanii. Ulga ma objąć na starcie inwestorów, jej zadaniem będzie wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. W ramach tej ulgi część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie przedsiębiorstwa weźmie na siebie państwo.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna to preferencja, która:

 • będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
 • będzie działała podobnie jak ulga B+R;
 • pozwoli na to, aby wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, były też odliczane od dochodu;
 • dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki itp.)

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na konsolidację dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

Ulga na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

Nowy estoński CIT

W ramach estońskiego CIT-u mają zostać zmodyfikowane warunki jego stosowania, tak by było to łatwiejsze. Mają zniknąć trzy z pięciu warunków, by z niego móc korzystać, jak wskazuje resort finansów:

 • usunięty będzie limit przychodowy, który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty.
 • Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
 • Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Żeby skorzystać z estońskiego CIT-u, trzeba będzie spełnić dwa warunki:

 • prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury;
 • prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Warunki te działać będą na dotychczasowych zasadach.

Grup VAT

"Polski ład" to szerokie zmiany w podatkach, wśród których pojawia się możliwość tworzenia Grup VAT. Nowe przepisy dać możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury.

Grupa VAT to uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów.  W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

Nowe ulgi w PIT i zmiany już istniejących preferencji

Wraz z nowym rokiem zostaną wprowadzone również zmiany w PIT, które obejmą większość podatników. Pojawią się nowe ulgi podatkowe: 

 1. ulga dla klasy średniej,
 2. ulga dla rodzin 4+,
 3. ulga dla pracujących emerytów, którzy zrezygnują z pobierania emerytury,
 4. ulga na powrót,
 5. ulga dla samotnie wychowujących dziecko rodziców.

Od nowego roku podatnicy będą mogli skorzystać z:

Wyższej kwoty wolnej od podatku

Od stycznia 2022 roku zacznie obwiązywać nowa kwota wolna od podatku, która zostanie podniesiona do 30 tysięcy złotych. W związku z powyższym osoby, których dochód nie przekracza 30 tysięcy złotych, nie zapłacą podatku. 

Dochód

Wartość podatku

Do 30 000 zł

0 zł

Od 30 000 zł do 120 000 zł

17% minus 5 100 zł

Powyżej 120 000 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podwyższonego I progu podatkowego

Od stycznia 2022 r. zmieni się kwota wolna od podatku oraz zostanie podniesiony I próg podatkowy: 

Dochód ponad

Dochód do

Wysokość podatku

120 000 zł

17% minus kwota zmienjszająca podatek 5 100 zł

120 000 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

I próg podatkowy od 2022 wyniesie 120 000 zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32% (do końca 2021 kwota progu podatkowego wynosi 85 528 zł).

Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • nie będą mieć prawa odliczenia składki zdrowotnej. Oznacza to, że składka zdrowotna nie pomniejszy zaliczki na podatek. Do końca 2021 r. kwota 7,75% składki zdrowotnej pomniejszała zaliczkę na podatek dochodowy.
 • Skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Od stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku zwiększy się z 8000 zł do 30 000 zł.
 • Będą mieć odliczaną w inny sposób wysokość miesięcznej ulgi podatkowej (jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT 2), która pomniejsza zaliczkę na podatek z 43,76 zł (525,12 zł rocznie) na 425,00 zł miesięcznie (5 100,00 zł rocznie) i od 2022 przysługuje w każdym progu podatkowym, czyli również dla pracowników, którzy płacą 32% podatku w związku w wejściem w II próg podatkowy.

Zmiany w PIT dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

W ramach "Polskiego ładu" zmienią się zasady rozliczania deklaracji PIT. Ustawodawca zlikwidował możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego z samotnie wychowywanym dzieckiem. W rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły odliczyć od podatku kwotę 1 500 zł. Zmiana będzie stosowana w rozliczeniach składanych za 2022 r., czyli tych, które podatnicy złożą w 2023  r.

Nowe zwolnienia podatkowe dla określonych grup

"Polski ład" przewiduje zwolnienia z opłacania podatku dla:

Emerytów i osób nabywających prawo do renty rodzinnej. Preferencja dotyczy osób w wieku 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (mężczyzn), którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej, ale nie pobierają tych świadczeń i pracują. W takiej sytuacji zwolniony z opłacania podatku będzie przychód do 85 528 zł. Warunkiem zwolnienia z podatku jest złożenie pracodawcy wniosku, w którym pracownik potwierdzi nabycie uprawnień do zwolnienia z podatku. W sytuacji kiedy pracownik nie złoży wniosku pracodawcy, uzyska zwrot potrąconego podatku po złożeniu zeznania rocznego.

Rodzin wielodzietnych (ulga dla rodzin 4+ i więcej). W ramach "Polskiego ładu" ustawodawca od stycznia 2022 r. wprowadza ulgę dla rodzin wielodzietnych, z ulgi będzie można skorzystać pod warunkiem złożenia pracodawcy oświadczenia przez rodzica (opiekuna prawnego 4 dzieci i więcej) o prawie do zwolnienia. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oświadczenie jest niezbędne do skorzystania z ulgi. Od daty złożenia wniosku pracodawcy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Zwolniony do podatku będzie przychód do 85 528 zł każdego z rodziców. W przypadku kiedy rodzice rozliczają się wg skali podatkowej, to dodatkowo każdemu z nich  będzie przysługiwało zwolnienie z opodatkowania do kwoty 30 tys. złoty w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. 

Ulga PIT -0 dla osób wracających z zagranicy. W rozliczeniu za rok 2022 podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Zwolnienie z podatku obejmie przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla klasy średniej. Ta preferencja będzie dostępna dla:

 • zatrudnionych na umowę o pracę;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Nie skorzystają z niej natomiast: 

 • emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury;
 • zleceniobiorcy;
 • osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło.

Co ważne, ulga dla klasy średniej będzie stosowana przez pracodawcę z automatu, stąd warto rozważyć jej rozliczanie dopiero w zeznaniu rocznym. Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane pracownikowi przez siebie. Żeby uchronić się i uniknąć przykrych niespodzianek po zakończeniu roku podatkowego pracownicy mogą złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Gdyby okazało się, że ulga jednak się należała to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym. Trzeba pamiętać, że ulgi dla klasy średniej wyłączone będą przychody z umów zlecenia i umów o dzieło. Ulga będzie dotyczyć osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko rozliczających się wg skali podatkowej.

Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

W związku z "Polskim ładem" zmienią się zasady wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Po wprowadzeniu nowych przepisów będzie to możliwe także za rok, w którego trakcie został zawarty związek małżeński pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa trwało/istniała do końca roku podatkowego. Dopuszczalne będzie także wspólne rozliczenie z małżonkiem w przypadku podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Wspólne rozliczenie małżonków oznacza opodatkowanie sumy dochodów po wcześniejszym odrębnym dla każdego z nich odliczeniu kwot pomniejszających dochód. Podatek ustalany jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Wraz z nowym rokiem na podstawie regulacji wprowadzonych w ramach "Polskiego ładu" rozszerzony zostanie katalog wydatków na cele rehabilitacyjne podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej m.in. o następujące koszty: zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne (w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł w danym roku) czy najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Mając na uwadze wszystkie opisane ulgi i preferencje, warto je przenalizować pod kątem wyboru najlepszej dla siebie formy opodatkowania, tak by skorzystać z możliwych ulg podatkowych.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (4)

dodaj komentarz
hiho
Czy to oznacza że tak na prawdę nie ma kwoty wolnej od podatku bo składka zdrowotna tj 9% trzeba zapłacić od każdego zarobku?
barysza51
Kiedy pozew zbiorowy "bogatych" emerytów o nierówne traktowanie ludzi (pracownicy mają tzw. ulgę dla klasy średniej, emeryci nie).
Kiedy związki zawodowe upomną się o "bogatych" emerytów. Wszak ponad 200 tyś. emerytowanych górników straci na tych rozwiązaniach.

Ten "bogaty" emeryt to od 5
Kiedy pozew zbiorowy "bogatych" emerytów o nierówne traktowanie ludzi (pracownicy mają tzw. ulgę dla klasy średniej, emeryci nie).
Kiedy związki zawodowe upomną się o "bogatych" emerytów. Wszak ponad 200 tyś. emerytowanych górników straci na tych rozwiązaniach.

Ten "bogaty" emeryt to od 5 tys. brutto.
ddaamm
Na pewno nie ten, kto ciężko i mądrze pracuje. A skoro się nie opłaca? ;)
szprotkafinansjery
Pani redaktor, rozumiem, że był Sylwester i Nowy Rok, ale zwłaszcza o prawie podatkowym, warto pisać na trzeźwo, bo inaczej wychodzą takie kwiatki:

"Będą mieć odliczaną w inny sposób wysokość miesięcznej ulgi podatkowej (jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT 2), która pomniejsza zaliczkę na podatek z 43,76 zł (525,12
Pani redaktor, rozumiem, że był Sylwester i Nowy Rok, ale zwłaszcza o prawie podatkowym, warto pisać na trzeźwo, bo inaczej wychodzą takie kwiatki:

"Będą mieć odliczaną w inny sposób wysokość miesięcznej ulgi podatkowej (jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT 2), która pomniejsza zaliczkę na podatek z 43,76 zł (525,12 zł rocznie) na 425,00 zł miesięcznie (5 100,00 zł rocznie) i od 2022 przysługuje w każdym progu podatkowym, czyli również dla pracowników, którzy płacą 32% podatku w związku w wejściem w II próg podatkowy."

To raczej dezinformacja, a nie informacja...

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki