REKLAMA

Dodatkowe pieniądze dla ubogich studentów. Rząd pracuje nad nowym projektem

2021-06-10 11:45
publikacja
2021-06-10 11:45
Dodatkowe pieniądze dla ubogich studentów. Rząd pracuje nad nowym projektem
Dodatkowe pieniądze dla ubogich studentów. Rząd pracuje nad nowym projektem
fot. TeodorLazarev / / Shutterstock

Rząd reaguje na trzykrotny wzrost liczby studentów korzystających z zapomogi. Resort edukacji i nauki planuje wdrożenie nowego projektu i przekazanie dodatkowych pieniędzy dla żaków. Dzięki temu biedniejsi studenci nie będą musieli pracować, żeby utrzymać się na studiach.

Studenci szukają pomocy finansowej na uczelniach. Składają wnioski o przyznanie zapomogi. Najczęstszym powodem kłopotów finansowych jest brak zatrudnienia spowodowany pandemią COVID-19. "Z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) wynika, że w 2020 r. z zapomogi skorzystało ponad 25,5 tys. żaków, a rok wcześniej tylko 8,7 tys." – podaje portal biznes.interia.pl, w którym powołuje się na DGP nr 30/2021. To blisko trzykrotny wzrost w ciągu roku.

Biedniejsi studenci oprócz jednorazowej zapomogi mogą liczyć na stypendium socjalne wypłacane co miesiąc. Aby otrzymać dodatkowe środki, ubiegająca się o nie osoba musi wykazać, że dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 686,4 zł i nie więcej niż 1051,7 zł. Aktualnie studenci mogą korzystać z kilku rodzajów wsparcia finansowego:

  • bezzwrotnej  pomocy  materialnej  (stypendium  socjalne,  stypendium  dla  osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora);
  • stypendium Ministra;
  • kredytu studenckiego;
  • zakwaterowania w domu studenckim;
  • ulgi na bilety w transporcie zbiorowym;
  • opłacenia składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  osób  nieobjętych  obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ulg podatkowych dla rodziców studenta;
  • renty rodzinnej;
  • stypendiów samorządowych(skierowane głównie, choć nie wyłącznie, do studentów);
  • pozostałych stypendiów finansowanych przez prywatne osoby fizyczne lub prawne.

Wysokość poszczególnych rodzajów wsparcia różni się pomiędzy uczelniami. Przykładowo jednorazowa pomoc finansowa udzielona w ramach zapomogi może wahać się od 300/400 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez specjalnie wyznaczone komisje na uczelniach. Zapomoga udzielana jest studentom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Dodatkowe pieniądze dla studentów

Resort edukacji i nauki wraz z zespołem badawczym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje projekt pt. "Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju «Gospostrateg»". Jego głównym celem jest "stworzenie sprawnego systemu pomocy materialnej dla studentów w Polsce, który spełniałby swoją podstawową funkcję w  postaci wyrównywania  szans  w dostępie do edukacji wyższej".

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Ponad 58 proc. studentów pracuje w trakcie studiów, z tego 56 proc. osób stwierdziło, że bez zatrudnienia nie byłoby w stanie opłacić kształcenia, wynika z konsultacji przeprowadzonych przez zespół badawczy zajmujący się projektem. Dodatkowo autorzy przedsięwzięcia wskazują, że około 40 proc. studentów potrzebujących wsparcia socjalnego go nie otrzymuje.

Dodatkowo badawcze zwracają uwagę na to, iż wysokość stypendiów dla studentów różni się pomiędzy uczelniami oraz kierunkami. Uczelnie samodzielnie podejmują decyzje dotyczące wypłacanych świadczeń. Projekt przygotowany przez MEiN i zespół badawczy proponuje inne rozwiązanie: "precyzyjne określenie i zdefiniowanie ogólnokrajowych zasad wsparcia, w  tym zwiększenia  odsetka  osób  pobierających  stypendia do 19 proc. (poprzez  podwyższenie progów oraz redukcję  luki)  lub podwyższenia przeciętnej  wysokości stypendiów socjalnych o około 7 proc. (wraz z wprowadzeniem mechanizmu tzw. suwaka i określeniem minimalnej wysokości stypendium)".

Zespół badawczy proponuje stworzenie centralnego  internetowego  systemu  naboru  wniosków  o  przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, wraz z internetowym kalkulatorem. Narzędzie ma umożliwić sprawdzenie, czy dany student kwalifikuje się do stypendium i na jaką wysokość wsparcia może liczyć. Szczegółowe informacje odnośnie projektu dostępne są na stronie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

DF

bezzwrotnej  pomocy  materialnej  (stypendium  socjalne,  stypendium  dla  osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora);•stypendium Ministra;•kredytu studenckiego;•zakwaterowania w domu studenckim;•ulgi na bilety w transporcie zbiorowym;•opłaceniaskładek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  osób  nieobjętych  obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;•ulg podatkowychdla rodziców studenta;•renty rodzinnej;•stypendiówsamorządowych(skierowane głównie, choć nie wyłącznie, do studentów);•innych stypendiów finansowanych przez prywatne osoby fizyczne lub prawne.
Źródło:
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (15)

dodaj komentarz
carlito1
Polska, fabryka w większości bezużytecznych ludzi z "wyższym" nie potrafiących logicznie myśleć i pracować...

Wolę kumatego gościa po zawodówie jak tumana po studiach.

(piszę o ludziach robiących wyższe dla samego papiera....)
drzaraza
Przez tego coronawirusa jest coraz więcej udiotów.
carlito1
znowu usuniety... Nie wygodny dla władzy komentarz prawda???
lorelie
artykuł to prawda lecz nie dotyczy on białych studentów którym jak to mówiła amerykańska wykładowczyni z Indii ( śniła i marzyła aby strzelać im w głowę z pistoletu) Dotyczy on afro students only...
kochan
Podnieść to x3 i pierwszeństwo powinny mieć ładne laski ze wschodu, reszta jak coś zostanie.
zenonn
"dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 686,4 zł i nie więcej niż 1051,7 zł"

Nikt nie spełni tego wymogu
Elity, dziennikarzyny
Fuj
zenonn
"Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.

Student
"Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, w granicach od 686,4 zł do 1051,7 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że każdy uprawniony student o dochodzie nieprzekraczającym 686,4 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie stypendium socjalnego.

Student o dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 1051,7 zł nie może otrzymać stypendium socjalnego. "
zzibi2
nie uwzględniłeś "beneficjentów 500+" (nie wlicza się do dochodu) oraz szarej strefy
samsza
Pierwszeństwo powinni mieć ci z Białorusi i Ukrainy, albo lepiej im bardziej z daleka tym większa pomoc.
W normalnym państwie są kredyty dla studentów i płatne studia, a my pokażemy wszystkim, że damy radę...

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki