43,53 zł
-1,47% -0,65 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2018.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 17 258 16 933 4 057 3 978
III. Składki zarobione netto 16 721 15 849 3 931 3 723
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 2 526 1 487 594 349
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 7 994 5 828 1 879 1 369
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (10 984) (11 252) (2 582) (2 643)
VII. Zysk brutto 5 152 3 776 1 211 887
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 432 2 121 572 498
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 1 470 778 346 183
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 382 147 863 518 494 863 382 147 863 518 494
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,82 2,46 0,66 0,58
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 890) 547 (1 385) 128
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 027 4 197 1 417 986
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 303 1 667 71 392
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 440 6 411 103 1 506
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XVI. Aktywa 320 117 317 458 74 944 76 113
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 14 169 14 599 3 317 3 500
XIX. Udziały niekontrolujące 21 843 22 961 5 114 5 505
XX. Kapitały, razem 36 012 37 560 8 431 9 005
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 248 690 863 522 900 863 248 690 863 522 900
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,41 16,91 3,84 4,05
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 572 9 241 2 250 2 171
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 260 849 296 199
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 965 1 935 462 455
XXVI. Zysk netto 2 477 2 174 582 511
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,87 2,52 0,67 0,59
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r.
XXIX. Aktywa 44 625 42 365 10 447 10 157
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 21
XXXI. Kapitały, razem 13 211 13 560 3 093 3 251
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,30 15,70 3,58 3,76
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018.PDFŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018.PDF Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-15 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2018-11-15 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2018-11-15 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2018-11-15 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2018-11-15 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl