REKLAMA
PIT 2023

PZU SA: Zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA

2023-11-24 13:40
publikacja
2023-11-24 13:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_PTE_Allianz_Polska_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie, przekazane Spółce przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”) zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), informujące, że w wyniku sprzedaży w dniu 16 listopada br. akcji Spółki udział w ogólnej liczbie głosów PZU SA na rachunku Allianz OFE wynosi poniżej 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, przed transakcją sprzedaży akcji Allianz OFE posiadał
43 192 396 akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 43 192 396 głosów stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po transakcji sprzedaży akcji Allianz OFE posiada 42 530 871 akcji, stanowiących 4,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 42 530 871 głosów stanowiących 4,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie PTE Allianz Polska SA.pdfZawiadomienie PTE Allianz Polska SA.pdf Zawiadomienie przekazane przez PTE Allianz Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki