REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2022-04-22 06:44
publikacja
2022-04-22 06:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CORMAY_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CORMAY_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_SA_KA_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Grupa_Cormay_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_Grupa_Cormay_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_PZ_CORMAY_SA_sprawozdania_GK_CORMAY_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 84 732,00 65 290,00 18 511,00 14 593,00
II. Koszt własny sprzedaży 52 468,00 38 779,00 11 462,00 8 667,00
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -68,00 -7 304,00 -15,00 -1 632,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 757,00 -12 701,00 384,00 -2 839,00
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 1 678,00 -12 821,00 367,00 -2 866,00
VI. EBITDA* 4 271,00 -2 988,00 933,00 -668,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 469,00 -161,00 -321,00 -36,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 724,00 154,00 -1 032,00 34,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -619,00 2 130,00 -135,00 476,00
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut -6 812,00 2 123,00 -1 488,00 474,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,15 0,00 -0,03
XII. Aktywa razem 99 687,00 93 740,00 21 674,00 20 313,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 412,00 5 118,00 959,00 1 109,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 29 572,00 25 306,00 6 430,00 5 484,00
XV. Kapitał własny 65 703,00 63 316,00 14 285,00 13 720,00
XVI. Kapitał akcyjny 84 205,00 84 205,00 18 308,00 18 247,00
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205,00 84 205,00 84 205,00 84 205,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,75 0,17 0,16
* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtmlPismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtml
Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtml.XAdESPismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_SA_2021.xhtml.XAdES
CORMAY_2021-12-31_pl.zipCORMAY_2021-12-31_pl.zip
CORMAY_2021-12-31_pl.zip.XAdESCORMAY_2021-12-31_pl.zip.XAdES
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtml.XAdESSprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2021-12-31.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_SA_KA_2021.xhtmlOswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_SA_KA_2021.xhtml
SzB_Grupa_Cormay_2021.xhtmlSzB_Grupa_Cormay_2021.xhtml
SzB_Grupa_Cormay_2021.xhtml.XAdESSzB_Grupa_Cormay_2021.xhtml.XAdES
Ocena_RN_PZ_CORMAY_SA_sprawozdania_GK_CORMAY_2021.xhtmlOcena_RN_PZ_CORMAY_SA_sprawozdania_GK_CORMAY_2021.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki