REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Powołanie członka Zarządu Emitenta

2022-03-30 17:30
publikacja
2022-03-30 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_zawodowy_P._Spee.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-30
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Powołanie członka Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 7/03/2022 o powołaniu do składu Zarządu Pana Petrusa Spee i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem 4 kwietnia 2022 roku.

Pan Petrus Spee złożył wobec Spółki oświadczenia z których wynika, że: (i) prowadzi działalność konsultingową poza przedsiębiorstwem Spółki, ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki (ii) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Petrusa Spee zawierający opis jego wykształcenia, kwalifikacji, wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zyciorys zawodowy P. Spee.pdfZyciorys zawodowy P. Spee.pdf Zyciorys zawodowy P. Spee

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-30 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-03-30 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki