REKLAMA

PROTEKTOR: Powołanie Prezesa Zarządu.

2023-12-04 11:50
publikacja
2023-12-04 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Piotr_Chelminski_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2024 r. Pana Piotra Chełmińskiego w skład Zarządu Spółki nowej kadencji na funkcję Prezesa Zarządu, która to kadencja rozpocznie się z początkiem 2024 r. i wygaśnie z końcem roku obrotowego 2026.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotr Chełmińskiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Chełmiński nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy Pana Piotra Chełmińskiego, opisujący wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Piotr Chełmiński_CV.pdfPiotr Chełmiński_CV.pdf Życiorys_Piotr Chełmiński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-04 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki