REKLAMA

PROCAD S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji

2022-07-05 17:12
publikacja
2022-07-05 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Spolka_o_przekroczeniu_progow_05-07-2022_Porozumienie_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od członków porozumienia akcjonariuszy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2021 z dnia 4 października 2021 roku, zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1%, tj. o 4,92% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PROCAD SA, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku. W wyniku rozliczenia Akcjonariusze nabyli łącznie 443.942 (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwie) Akcje. Przed zmianą udziału członkowie porozumienia posiadali 8.575.058 akcji PROCAD SA, reprezentujących łącznie 95,08% kapitału zakładowego Emitenta.
Po zmianie udziału posiadają 9.019.000 akcji, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego PROCAD SA.
Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Spolka o przekroczeniu progów 05-07-2022 Porozumienie akcjonariuszy.pdfZawiadomienie Spolka o przekroczeniu progów 05-07-2022 Porozumienie akcjonariuszy.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2022-07-05 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki