REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2020-10-01 00:33
publikacja
2020-10-01 00:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Prima_Moda_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 7230 11647
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (511) 197
III. Zysk (strata) netto (433) 13
IV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (0,13) 0
V. Aktywa trwałe 13687 14626
VI. Aktywa obrotowe 14982 14936
VII. Kapitał własny 10410 11084
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdf Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020
Raport z przeglądu Prima Moda S.A..pdfRaport z przeglądu Prima Moda S.A..pdf Raport z przeglądu Prima Moda S.A.
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki