REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-27 23:23
publikacja
2019-05-27 23:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SRODROCZNE_SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_1_KW._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1308 -489 -304 -117
II. Zysk (strata) brutto -1403 -522 -327 -125
III. Zysk (strata) netto -1380 -486 -321 -116
IV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,43 -0,15 -0,1 -0,04
VI. Aktywa obrotowe 16036 14979 3728 3559
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,04 3,04 0,71 0,72
VIII. Kapitał własny 9733 9734 2263 2313
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 KW. 2019.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 KW. 2019.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 1 KW. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-27 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki