REKLAMA

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2018-08-09 07:31
publikacja
2018-08-09 07:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Prima_Moda_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_polroczny_Prima_Moda_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skroconego_srodrocznego_sprawozdania_finansowego_PM_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 081 17 339 3557 4082
II. Zyska (strata) na działalności operacyjnej 1593 970 376 228
III. Zysk (strata) brutto 1058 750 250 177
IV. Zysk (strata) netto 1093 840 258 198
V. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
VI. Kapitał własny 11 313 10 220 2594 2450
VII. Zobowiązania długoterminowe 440 491 101 118
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 187 16 892 3482 4050
IX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) 3,54 3,19 0,81 0,76
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 -2139 4 -504
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 -102 -2 -24
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -426 -1163 -100 -274
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Półroczne sprawozdanie z działalności Prima Moda SA.pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Prima Moda SA.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Prima Moda SA
Raport półroczny Prima Moda SA.pdfRaport półroczny Prima Moda SA.pdf Raport półroczny Prima Moda SA
Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego PM SA.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego PM SA.pdf Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego PM SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-09 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki