REKLAMA

PRAIRIE MINING LIMITED: Sprawozdanie kwartalne z działalności – czerwiec 2023 r.

2023-07-28 08:02
publikacja
2023-07-28 08:02
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
230728_-_GRX_June_2023_Quarterly.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-28
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Sprawozdanie kwartalne z działalności – czerwiec 2023 r.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z OKRESU KWARTAŁU ORAZ PO
JEGO ZAKOŃCZENIU.

W lipcu 2023 r. GreenX zawarła umowę opcji ze spółką Greenfields Exploration
Limited na nabycie do 100% udziałów w projekcie obejmującym złoże złota
Eleonore North (Eleonore North) we wschodniej części Grenlandii.

-Eleonore North to projekt posiadający potencjał na występowanie "złoża
złota związanego z ograniczoną intruzją" (RIRGS), analogiczny do złóż
masowych występujących w Kanadzie.
-Opcja na 100% udziałów w Projekcie nabędzie ważność po wydaniu
przez GreenX 600 000 AUD na eksploracje w ramach Projektu w ciągu
12 miesięcy i może zostać wykonana w zamian za 1,5% dochodu netto
właściciela kopalni liczonego wg formuły NSR; plus 250 000 AUD płatne
w gotówce i 250 000 AUD płatne w gotówce lub akcjach GreenX, według
wyboru GreenX.
-Transakcja zapewnia GreenX dostęp do złoża złota na Grenlandii i
stanowi uzupełnienie dla istniejących prospektów eksploracyjnych
GreenX na Grenlandii, w ramach projektu Arctic Rift Copper.


W listopadzie 2022 r. zakończyła się rozprawa w ramach postępowania
prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu
Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w
sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji.

-Połączona rozprawa arbitrażowa toczyła się przed Trybunałem
Arbitrażowym w Londynie zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym
UNCITRAL.
-Roszczenia obejmują odszkodowanie w wysokości 737 mln GBP (1,3 mld
AUD/4,0 mld PLN) z tytułu oszacowanej wartości utraconych korzyści
oraz poniesionych przez GreenX szkód związanych z projektami Jan
Karski i Dębieńsko, a także odsetki od kwoty odszkodowania.


Po zakończeniu kwartału spółka GreenX zrealizowała Ofertę emisji 5,2 mln
nowych akcji zwykłych, pozwalających uzyskać łączne wpływy brutto na
poziomie ok. 4,2 mln AUD (ok. 2,1 mln GBP) od nowych i obecnych inwestorów
(Oferta). Kolejne wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na działania
poszukiwawcze w ramach projektów Spółki na Grenlandii.


Saldo środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2023 r. oraz przed złożeniem
Oferty wynosiło 8,7 mln AUD.
Załączniki
Plik Opis
230728 - GRX June 2023 Quarterly.pdf230728 - GRX June 2023 Quarterly.pdf Sprawozdanie kwartalne z działalności – czerwiec 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-28 Dylan Browne Sekretarz Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki