REKLAMA
WS27

PRAIRIE MINING LIMITED: Emisja akcji

2023-03-14 11:28
publikacja
2023-03-14 11:28
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-14
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Emisja akcji
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
GreenX Metals Limited (GreenX lub Spółka) informuje, że w ślad za wysokim popytem, w dniu 7 marca 2023 r. dyrektorzy podjęli decyzję o zwiększeniu wcześniej ogłoszonego plasowania akcji dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy poprzez emisję łącznie 14 053 975 w pełni pokrytych akcji zwykłych (Akcje) w celu pozyskania około 7,7 mln AUD.

W odpowiednim czasie zostanie złożony wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dopuszczenie akcji na GPW). Spółka wyemituje również 150 000 opcji nienotowanych na giełdzie, z możliwością realizacji po cenie 0,55 AUD każda w dniu 30 listopada 2026 r. lub przed tą datą dla kluczowego konsultanta GreenX.

Po dopuszczeniu akcji na LSE, wyemitowany kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 267 674 439 akcji zwykłych. Powyższa liczba, tj. 267 674 439 może być wykorzystana przez akcjonariuszy jako mianownik do obliczeń, za pomocą których będą mogli oni określić, czy są zobowiązani do powiadomienia o swym udziale w Spółce lub o zmianie udziału w Spółce po dopuszczeniu akcji do obrotu na GPW.

Po emisji akcji i opcji, GreenX posiada następujące papiery wartościowe w emisji:
• 267 674 439 akcji zwykłych w pełni opłaconych;
• 5 375 000 opcji nienotowanych na giełdzie, z możliwością realizacji po cenie 0,45 AUD każda w dniu 30 listopada 2025 r. lub przed tą datą.
• 5 525 000 opcji nienotowanych na giełdzie, z możliwością realizacji po cenie 0,55 AUD każda w dniu 30 listopada 2026 r. lub przed tą datą.
• 5 000 000 praw opcji klasy A, które mają datę wygaśnięcia 8 października 2026 r.;
• 6 000 000 praw opcji klasy B, które mają datę wygaśnięcia 8 października 2026 r.; oraz
• Zamienna nota pożyczkowa o wartości nominalnej 2 627 430 AUD, z możliwością zamiany na 5 711 805 akcji zwykłych po cenie zamiany 0,46 AUD za akcję, bez daty wygaśnięcia.


Zapytania:

GreenX Metals Limited
Dylan Browne, Sekretarz Spółki
Tel: +61 8 9322 6322
E-mail: info@greenxmetals.com
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-14 Dylan Browne Sekretarrz Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki