7,0000 zł
0,29% 0,0200 zł
Polwax S.A. (PWX)

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-22
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wyników osiągniętych przez Spółkę w roku obrotowym 2018:
1. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 277,9 mln zł
2. EBITDA wyniosła 27,2 mln zł
3. Zysk netto wyniósł 17,6 mln zł
Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2018 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym, który zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019roku zostanie opublikowany w dniu 9 kwietnia 2019roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w 2019 roku z uwagi na:
 zmniejszenie ilości dostaw surowca z Grupy Lotos S.A. od stycznia 2019 roku,
 spadek usług laboratoryjnych na skutek wygaśnięcia umów na badania laboratoryjne od klientów zewnętrznych,
 znaczne ograniczenie współpracy z kluczowym odbiorcą Spółki w zakresie sprzedaży mas zniczowych (Bispol Sp. z o.o.),
 spadek rentowności mas zniczowych.
Zarząd Spółki na bazie wykonanych analiz przewiduje, że ww. zdarzenia w odniesieniu do wyników finansowych Polwax S.A. w dzisiejszych warunkach rynkowych mogą wpłynąć na obniżenie zysku netto Spółki w roku 2019 o ponad 50%. W celu ograniczenia tego wpływu na jej sytuację finansową, Spółka zamierza prowadzić intensywne prace związane z pozyskaniem nowych kontraktów i negocjacjami z pozostałymi dostawcami surowca, które będą miały na celu utrzymanie poziomu wyników Spółki na zadowalającym poziomie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-22 Jacek Stelmach Wiceprezes Zarządu
2019-01-22 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.