REKLAMA

POLNORD: Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

2021-08-20 16:25
publikacja
2021-08-20 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-20
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie Komunikatu w sprawie decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2021 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), powziął informację o wyrażeniu przez KNF decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 10 września 2021 r.
Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz wniosek o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dniem 10 września 2021 r
Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki informuje, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 10 września 2021 r. Spółka zaprzestanie publikacji raportów okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-08-20 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-08-20 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki