REKLAMA

POLENERGIA: WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

2023-11-27 19:26
publikacja
2023-11-27 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-27
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
WYNIKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że:

1. spółka zależna Emitenta, tj. Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 Sp. z o.o. („Spółka FF2”), otrzymała w dniu 27 listopada 2023 roku, poprzez Internetową Platformę Aukcyjną („IPA”), w trybie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”), informację, iż Spółka FF2 wygrała aukcję zwykłą AZ/7/2023 w zakresie realizowanego przez nią projektu farmy fotowoltaicznej Rajkowy o docelowej łącznej mocy ok. 35 MWp.

Tym samym projekt Rajkowy uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za około 31% łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy OZE;

2. spółka zależna Emitenta, tj. Polenergia Farma Fotowoltaiczna 16 Sp. z o.o. („Spółka FF16”), otrzymała w dniu 27 listopada 2023 roku, poprzez IPA, w trybie art. 81 ust. 5 Ustawy OZE, informację, iż Spółka FF16 wygrała aukcję zwykłą AZ/7/2023 w zakresie realizowanego przez nią projektu farmy fotowoltaicznej Szprotawa II o docelowej łącznej mocy ok. 20 MWp.

Tym samym projekt Szprotawa II uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za około 31% łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami Ustawy OZE.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2023-11-27 Iwona Sierżęga Członkini Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki