REKLAMA

POLARISIT: Zmiany Statutu Spółki proponowane na WZA 18 maja 2021 r.

2021-04-22 16:43
publikacja
2021-04-22 16:43
Polaris IT Group SA informuje, że 18 maja 2021 r. zostanie poddana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy następująca propozycja zmiany Statutu Spółki:
§3 ustęp 1 punkt c Statutu w brzmieniu:
„c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.”
Propozycja powyższej zmiany wynika z faktu, że akcje serii P zostały już konwertowane na akcje na okaziciela i trzeba to uwidocznić w Statucie.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki