192,0000 zł
0,73% 1,4000 zł
PlayWay SA (PLW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_PLAYWAY_RAP_PSF_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_PLAYWAY_RAP_PSSF_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_PLAYWAY_SSF_IIQ_2018_end.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_oswiadczenie_zarzadu_1H2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 255 11 062 8 080 2 604
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 908 4 193 5 639 987
III. EBITDA 23 977 4 282 5 656 1 008
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 40 203 3 841 9 483 904
V. Zysk (strata) netto 34 660 2 640 8 176 621
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 158 1 548 6 170 364
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 -91 -15 -21
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 777 330 -3 486 78
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 11 317 1 787 2 670 421
X. Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6600000 6 600 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,25 0,40 1,24 0,09
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,58 10,64 3,20 2,51
XIII. Aktywa / Pasywa razem 112 591 76 726 25 814 18 396
XIV. Aktywa trwałe 26 121 5 108 5 989 1 225
XV. Aktywa obrotowe 86 471 71 618 19 825 17 171
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 79 333 64 696 18 189 15 511
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 942 6 499 5 260 1 558
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 584 66 593 16
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 20 358 6 433 4 667 1 542
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_PLAYWAY_RAP_PSF_1H2018.pdf01_PLAYWAY_RAP_PSF_1H2018.pdf 1
02_PLAYWAY_RAP_PSSF_1H2018.pdf02_PLAYWAY_RAP_PSSF_1H2018.pdf 2
03_PLAYWAY_SSF IIQ 2018 end.pdf03_PLAYWAY_SSF IIQ 2018 end.pdf 3
04_oświadczenie_zarządu_1H2018.pdf04_oświadczenie_zarządu_1H2018.pdf 4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-24 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
2018-09-24 Jakub Trzebiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.